Official files from CDMT:

Qüestionari CDMT
Qüestionari de cursos de formació
Qüestionari de visita a la biblioteca
Qüestionari del servei de restauració
Model d’instància
Enquesta de satisfació Datatèxtil
Sol·licitud de transferència bancària per pagaments del CDMT a creditors particulars
Recepció de factures electròniques: Efactura
Terms of use for images owned by the CDMT