Anne Wintour, la famosa editora de la revista VOGUE, va dir que “la moda es projecta cap al futur i no pot permetre’s tenir en compte el passat”.

És cert que la moda és un fenomen en constant evolució, però els seus creadors beuen de múltiples fonts que els hi serveixen d’inspiració i una d’elles són les peces d’indumentària d’altres èpoques. La passada Nit de Museus, el CDMT va oferir una mostra del procés de creació de joves dissenyadores de moda, que van triat una peça del fons del museu, a partir de la qual van crear una nova proposta de moda.

Les participants van ser la Digna Gros, estudiant del Grau en Disseny de Moda a l’ESDAP Llotja, la Maria Massa, del CFGS d’Art Tèxtil a l’Escola Massana, el grup format per l’Eva Cristina Mariñosa, la Florencia Núñez i la Yaidelin Peralta, estudiants dels Estudis Superiors en Disseny de Moda de l’Institut Català de la Moda i la Daniela Sipos junt amb la Mabel Silva, del Grau en Disseny de Moda a l’escola LCI Barcelona.

El procés de creació va consistir en consultar prèviament la base de dades IMATEX del museu, accessible a qualsevol persona a través del Web del centre, i que actualment conté més de 30800 documents tèxtils de totes les èpoques i cultures, entre els quals es poden trobar teixits, dissenys originals, mostraris, complements i indumentària.

A través de cerques per tipologia de peça, època i inclús color, les participants van seleccionar una sèrie de fitxes on hi ha informació sobre matèria, tècnica, cronologia i decoració, entre d’altres. També imatges de la peça vista des de diferents angles, amb detalls del teixit, de la decoració, etc. Finalment van triar una peça cadascuna, a partir de la qual es van inspirar per crear un disseny nou que van realitzar durant la mateixa Nit de Museus.

Veure les dissenyadores tallant les diferents parts, cosint i creant volums va ser tota una experiència. El resultat final de tot aquest procés resta exposat al vestíbul del museu fins al dia 2 de juliol. Es pot visitar lliurement en l’horari d’obertura del CDMT. No us perdeu aquestes obres d’art!