El CDMT compta amb un oferta de tallers didàctics per a alumnes d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que s’ajusten als currículums escolars i apropen els nens i les nenes al patrimoni des de l’experimentació.
Mitjançant propostes molt originals i engrescadores, els alumnes treballen aspectes relacionats amb els teixits i la indumentària com a objectes de la nostra vida quotidiana i també des d’un punt de vista històric.
tallers i recursos per escoles CDMT