Detalls del producte

Editor: Centre de Documentació i Museu Tèxtil.
Idioma: català i castellà.
ISSN: 1139-028X

Sumari:
Banc d’imatges, un repte industrial i cultural = Banco de imágenes, un reto industrial y cultural (p. 5-12)
Eulàlia Morral

Velluts a la pintura gòtica catalana : l’exemple de Jaume Huguet = Terciopelos en la pintura gótica catalana : el ejemplo de Jaume Huguet (p. 13-26)
Sílvia Carbonell Basté

Mariano Fortuny, creador del Delphos = Mariano Fortuny, creador del Delphos (p. 27-44)
Guillermo de Osma

Les mitges al segle XVIII : controls de producció i qualitat = Las medias en el siglo XVIII : controles de producción y calidad (p. 45-54)
Sílvia Carbonell Basté

Fundació A. Ratti i el seu Museu Tèxtil = Fundación A. Ratti y su Museo Textil (p. 55-70)
Chiara Buss

Novetats biblioteca = Novedades biblioteca (p. 71-81)
Eulàlia Morral