Pont, Aurell i Armengol S.L. col·labora en la conservació dels seus mostraris

L’empresa Pont, Aurell i Armengol S.L. va fer donació al CDMT (2011) d’un conjunt de mostraris de la producció dels anys 1907 a 1979. Es tracta de 122 documents de diferents formats que han començat a ser tractats per garantir-ne la seva futura conservació. Aquesta tasca comporta una primera etapa d’anòxia (eliminació de possibles paràsits [...]