Millora de la protecció contra incendis

Ja ha quedat instal·lat el sistema d’extinció automàtica en l’únic espai de reserves que encara no en tenia, concretament el que destinem al fons bibliogràfic i fotogràfic, catifes i tapissos. En aquest cas es tracta de l’agent NOVEC, emmagatzemat en estat líquid. Quan el mecanisme s’activa en cas de d’incendi s’injecta en forma de gas [...]