Enguany el Museu Tèxtil ha comptat amb la col·laboració de cinc alumnes en pràctiques que han desenvolupat diverses tasques en les àrees de restauració i conservació.

La primera part de l’any hem comptat amb l’ajuda de la Susanna Merçé Fernández, del màster universitari en Anàlisi i Gestió de Patrimoni Artístic de la UAB; la Paula Madalina, estudiant del grau de Conservació i Restauració de la UB i la Irene Gil, de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Han col·laborat en l’àrea de restauració realitzant diferents tasques com la neteja, consolidació d’estrips i fixació del contorns de cinc tapissos pintats per Victoriano Codina Langlin, que recobreixen l’absis de l’església del Monestir de Pedralbes. També han donat suport en l’àrea de conservació, amb la selecció de maniquins i muntatge de peces per a l’exposició “Vides d’alta costura”, que s’exhibeix a la segona planta del museu fins el 30 de gener de 2024.

Imatge alumnes en pràctiques juny 2023

Paula i Susanna muntant un conjunt per a l’exposició “Vides d’alta costura”

Des de fa unes setmanes, el museu compta amb dues noves alumnes: Margherita Barone, del Corso di Conservacione e Restuaro di Beni Culturali de la Università degli Studi di Torino (dins del programa Erasmus + Traineeship) i Olga Sofía Calvo que està cursant el MPhil in Textile Conservation a la Universitat de Glasgow. Gràcies a la seva especialitat en tèxtil estan realitzant intervencions en diferents peces per a futures exposicions, com una capa de disfressa d’època modernista o coixins brodats, d’estil oriental, de la mateixa època. També han participat en el tractament d’anòxia aplicat a revistes de moda i publicacions sobre tèxtil i estan preparant un projecte per a la millora en la conservació preventiva i emmagatzematge d’una part de la col·lecció de sabates històriques del museu. A la fotografia de portada Margherita i Irene treballen en la fixació dels contorns d’un dels tapissos de Pedralbes.

Imatge alumnes en pràctiques juny 2023

Olga Sofía aplicant un tractament de restauració al folre d’una capa modernista

A totes elles volem agrair que hagin triat el museu per a desenvolupar les seves pràctiques i també la disposició tan positiva que han mostrat en la realització de totes les tasques efectuades. Esperem que hagin gaudit del seu pas pel museu i que puguin incorporar aquest aprenentatge en la seva futura vida professional.