El CDMT disposa ara de 8 espais destinats a reserves; el darrer (la R8) ha quedat configurat a la 2ª planta, i té 200 m2. El nou espai allotjarà inicialment la bodyteca -un arxiu en creixement permanent- i quedarà lliure per al creixement posterior dels diferents tipus i formats de patrimoni tèxtil.

L’obertura de la R8 ha permès reubicar-hi les prestatgeries provisionals que s’havien instal·lat a la R4, de manera que ara podem acabar d’equipar aquesta darrera amb nous armaris compactes.

Els nous mòduls de la R4 (7 en total) quedaran col·locats durant el mes de juny, i tindran capacitat per emmagatzemar en pla totes peces d’indumentària que ho requereixin pel seu estat de conservació, així com teixits i complements enrotllats i peces poden anar en penjadors a mida i en barres. En total, augmentarem la capacitat en 27 metres de barra per penjar, 35 calaixos per a indumentària en pla, 56 calaixos per a ubicar complements i 28 bastidors per a peces enrotllades.