El dia 26 d'octubre s'han constituït el nous organismes de govern del Consorci: Comissió Executiva i Consell General. D'acord amb els nous Estatuts adaptats a la nova legislació de l'Administració Local, el Consell està format per President (el de la Diputació de Barcelona), Vicepresident (L'Alcalde de Terrassa) i 10 vocalies que corresponen a la Diputació de Barcelona (5), a l'Ajuntament de Terrassa (4) i al/la Director/a-Gerent del Centre. La Comissió Executiva integra el President i Vicepresident i 5 membres, dos per a cada una de les entitats patrones i el /la Director/a Gerent.

En aquesta primera reunió el nou Consell va aprovar el programa i pressupost del CDMT per a 2016, per un total de 959.058 € . Els ingressos provenen de la Diputació de Barcelona (96,2%) i de la venda de serveis (3,8%), mentre que les despeses corresponen a personal (68%), despesa corrent (un 27,78%, del qual només una quarta part correspon a programa, i la resta a manteniment i consum ordinari) i inversions (2,66%).

El programa contempla tres eixos d'actuació: Conservació i coneixement (11,43% de la despesa en programa), prestació de serveis tècnics (25,32%) i comunicació i difusió -que integra les exposicions- (63,25%).