Documents singulars de la biblioteca. Teixits coptes.

Periòdicament la biblioteca del CDMT realitzarà petites mostres de material procedent del fons documental antic i que aniran lligades a activitats o exposicions que tinguin lloc al museu, de tal manera que puguin complementar-se. Aquestes mostres permetran també donar a conèixer una tipologia de fons, de caràcter patrimonial i de gran valor històric i documental, [...]