Durant les darreres setmanes s'ha desenvolupat al CDMT una nova campanya de l'estudi que porta a terme la investigadora Carmen Lucini i el seu equip sobre l'estructura de patrons de la indumentària europea dels s. XVIII al XX.

En aquesta ocasió s'han centrat en els vestits de dona de la primera meitat del s. XIX, tots ells provinents de la col·lecció Tolosa i que permeten documentar perfectament els moments clau de l'evolució de la forma.

De cada peça se'n fa un dibuix a mà alçada, un dibuix tècnic del patró i una fitxa exhaustiva que complementa les dades de la fitxa d'inventari. Aquestes dades, permetran elaborar, un cop acabat l'estudi, diverses eines de difusió de la història de la moda.

Carmen Lucini treballa des de fa més de vint anys en l'estudi de la morfologia del cos, a partir dels vestits que es conserven en els museus europeus. La seva recerca permanent li ha permès desenvolupar l'anomenada "bodyteca històrica", els prototips físics de la qual estan dipositats al CDMT des de l'any 2011.