El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ha finalitzat el projecte de digitalització del seu fons bibliogràfic editat entre 1800 i 1899. La digitalització del fons del segle XIX va començar a finals del 2015, i ha permès completar un projecte iniciat al 2007, moment en què es decideix digitalitzar la col·lecció documental datada entre els segles XIV i XVIII.

L’objectiu principal d’aquest gran projecte és, d’una banda, garantir la preservació dels documents originals que es conserven a la biblioteca del CDMT i d’altra, difondre aquest fons especialitzat a través d’internet, possibilitant la seva consulta a tots els usuaris i l’accés en línia al text complet. El projecte s’ha dut a terme a partir d’una subvenció atorgada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports al 2015.

Aquesta documentació de caràcter patrimonial, un cop digitalitzada s’ha posat a disposició dels usuaris a través del repositori cooperatiu Memòria Digital de Catalunya(MDC), on es troben en accés obert col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni o bé que formen part de col·leccions especials d’institucions científiques, culturals i/o erudites catalanes.

Sota el nom Fons bibliogràfic s. XIX (Centre de Documentació i Museu Tèxtil) s’accedeix a aquesta nova col·lecció que el CDMT ha creat a la MDC, formada per 352 exemplars que corresponen a 250 títols bibliogràfics, cadascun d’ells amb la seva corresponent fitxa catalogràfica i el fitxer en PDF del document.

Majoritàriament es tracta de llibres impresos i en menor nombre, revistes, manuscrits i documents legislatius, i les principals temàtiques són la història de la indumentària i la indústria tèxtil. De gran interès és també la documentació de caràcter legislatiu i comercial entorn de la indústria tèxtil a Catalunya i Espanya, i remarcar també els documents relacionats amb la decoració i ornamentació de teixits, l’artesania i disseny tèxtil i els brodats.

Es tracta d’una col·lecció de gran interès temàtic i de gran valor bibliogràfic. Un esment especial mereixen els gravats dels llibres d’història de la indumentària, les revistes de moda de l’època, els manuscrits de caràcter inèdit, la documentació legislativa i algunes enquadernacions originals, de gran valor artístic.