Entre els mesos de juny i setembre, la doctora Cristina Sanjust, historiadora de l’art, ha col·laborat amb el Museu Tèxtil documentant part del fons de complements. Concretament ha treballat sobre la col·lecció de sabates, ombrel·les i barrets.

Aquesta col·laboració ha estat possible gràcies al Programa de suport a la documentació de les col·leccions de la Xarxa de Museus Locals, de la Diputació de Barcelona.

La tasca de la Cristina ha estat revisar les fitxes de cada peça i ampliar la informació que contenen, com per exemple les mides, les matèries, la cronologia o la descripció. Aquesta informació s’introduirà a la base del Museu, IMATEX. És una base de dades oberta a tots els públics i es pot accedir a través de l’enllaç: Imatex

Actualment, IMATEX conté més 31.150 fitxes de teixits, indumentària, complements i mostraris que formen part de les col·leccions del museu. És una manera de difondre l’important fons patrimonial que conserva la institució i, per aquest motiu, les campanyes de documentació i fotografia de les peces són una de les tasques habituals que es realitzen al llarg de l’any.

Entre les peces documentades, un total de 170 números de registre, destaquen 79 parells de sabates, situades cronològicament entre la segona meitat del segle XVIII i finals del segle XX. Les més antigues van arribar al Museu a través del llegat del col·leccionista Luis Tolosa i altres són donacions de particulars.