La darrera lectura de l’any al nostre Club de lectura Fil per randa és Norte y sur, novel·la escrita i ambientada a l’Anglaterra del segle XIX, en plena Revolució industrial, on la indústria tèxtil va experimentar una renovació i transformació en els processos de producció amb la introducció de les màquines, cada cop més perfeccionades amb els avenços del moment.

En aquesta mostra de documents singulars hem volgut exposar alguns catàlegs de maquinària tèxtil de constructors anglesos, establerts ja al segle XIX al nord d’Anglaterra.

Els catàlegs que s’exposen daten de 1905, 1907, 1910, 1912, 1922 i 1937 i presenten les principals màquines que fabricaven empreses com Platt & Brothers, una de les principals proveïdores. Contenen una descripció detallada de cada màquina, del seu funcionament, i il·lustracions en blanc i negre de la maquinària.

  1. Illustrated catalogue of card grinding machines used by cotton, woollen, and worsted spinners, card makers, etc. also of roller covering machines, used for covering spinning rollers with cloth and leather, etc., etc ... appliances / manufactured by Dronsfield Brothers Ltd. Oldham, England : Dronsfield Bros. Ltd., 1912.
    [R7, Sig.: 677.051(060) DRO]
  2. [Catalogue] : Platt Brothers & Co. Limited, Constructeurs de machines pour l'industrie textile. Oldham [Lancashire] : Platt Bros., 1905. [R7, Sig.: 677.051(060) PLA]
  3. Platt Brothers & Co. Limited : textile machinists. Oldham : [Platt Bros], [1907?]. [R7, Sig.: 677.05 PLA]
  4. Catalogue des machines de Dobson & Barlow, Bolton, Anglaterre / Dobson & Barlow. Bolton (Anglaterre) : Dobson & Barlow, [entre 1900 i 1920]. [R7, Sig.: 677.05(060) DOB]
  5. Exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1910 : Dobson & Barlow Limited. Bolton : Dobson & Barlow, 1910. [R7, Sig.: 677.05(060) DOB]
  6. Contratos para suplir fábricas completas, incluyendo las calderas, máquinas, engranaje, maquinária y todos sus accesorios / Tweedales & Smalley (1920) Ltd. Castelton (Rochdale, Inglaterra) : Tweedales & Smalley (1920) Ltd., 1937. [Biblioteca, Sig.: 677.051(060) TWE]
  7. Textile machinery for the cotton, cotton waste wool and silk trades / Brooks & Doxey (1920) Limited. Manchester, England : Brooks & Doxey (1920) Ltd., [1922]. [R7, Sig.: 677.05(060) BRO]

La mostra es podrà veure a la biblioteca del CDMT de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00h., i també les tardes de dijous de 16.00 a 19.00h., fins a mitjans de desembre.