Periòdicament la biblioteca del CDMT realitzarà petites mostres de material procedent del fons documental antic i que aniran lligades a activitats o exposicions que tinguin lloc al museu, de tal manera que puguin complementar-se.

Aquestes mostres permetran també donar a conèixer una tipologia de fons, de caràcter patrimonial i de gran valor històric i documental, que conserva el CDMT. El tipus d’enquadernació dels documents (holandesa puntes, originals en pergamí o pell), els formats (des del gran foli a la quartilla o l’octau), l’escriptura (lletra gòtica, humanística cursiva, cortesana…), la tipologia documental (reials ordenances, cartes, inventaris, discursos…) o els gravats (xilografies, litografies, aiguafort) són alguns aspectes que cal destacar d’aquests documents. Són per tant, documents singulars que requereixen una especial atenció i mereixen ser objecte d’exposició.

El fons documental antic de la biblioteca comprèn material del segle XIV al XIX, entre manuscrits i impresos, llibres, revistes i làmines a color. La temàtica d’aquest fons antic gira entorn la tècnica i la història del teixit i de la indumentària així com de les arts decoratives i l’art tèxtil. Hi destaca també la documentació legislativa procedent de la Col·lecció Viñas sobre el comerç de teixits a Catalunya i Espanya i les sancions en matèria d’indumentària.

Un conjunt de documents de gran interès tant per a bibliòfils com per a investigadors i estudiosos del tèxtil i, en definitiva, per a tota persona atreta pel patrimoni documental i tèxtil.

Amb motiu de l’exposició “Teixits de la Vall del Nil” comencem la mostra de documents singulars amb llibres antics sobre teixits coptes. S’hi exposen quatre publicacions:

  1. Gerspach, Edouard. Les tapisseries coptes. Paris : Maison Quantin, 1890
  2. Volbach, Wolfgang Fritz ; Kühnel, Ernst. Late antique Coptic and Islamic textiles of Egypt. London : W.& G. Foyle, 1926
  3. Riegl, Alois. Die Ägyptischen Textilfunde im K.K. Österreich : Museum : Allgemeine Charakteristik und Katalog. Wien : R.v. Waldheim, 1889
  4. Catalogue des étoffes européennes et orientales du Moyen-Age, de la Renaissance et autres échantillons de velours et de soies tissus coptes appartenant à M. Besselièvre. Paris : Imp. de l’Art Ch. Berger, 1911