A continuació teniu el llistat de documents del Museu Tèxtil:

Qüestionari de cursos de formació
Qüestionari del servei de restauració
Model d’instància
Sol·licitud de transferència bancària per pagaments del Museu Tèxtil a creditors particulars
Recepció de factures electròniques: Efactura
Formulari condicions per l’ús de les imatges del Museu Tèxtil