Pont, Aurell i Armengol és una empresa emblemàtica de Terrassa i la més antiga que continua en actiu.

Els seus orígens es remunten a 1875, amb Escudé i Gibert Sociedad Mercantil Colectiva, fàbrica dedicada a la producció de teixits de llana per a home. Posteriorment, al gener de 1908 es constituïa Pont, Aurell y Armengol, S.A. que va absorbir la maquinària, edificis i existències de l’anterior.

La trajectòria de Pont, Aurell i Armengol és molt significativa de la capacitat d’adaptació de la industria tèxtil al context de cada moment; si en els primers anys se centrava en la producció de teixits de llana i estam, a partir dels anys 20 van iniciar una línea de teixits destinats a sabatilles de llana, un producte que va esdevenir l’especialitat estrella de l’empresa fins a la dècada dels 80. L’experiència d’aquesta etapa va ser clau per donar un gir radical cap a la fabricació de teixits tècnics, concretament els punxonats per automoció que avui l’empresa elabora en una nova planta inaugurada al 2002 i ven a clients d’Europa, Sudamèrica i Àsia.

La major part d’aquesta història està continguda en els 177 mostraris que van ser donats al CDMT i que durant els darrers mesos han estat objecte de neteja, catalogació i conservació. Procés en el qual han col·laborat econòmicament la pròpia empresa, el CDMT i la Diputació de Barcelona a través d’una subvenció de la Xarxa de Governs Locals al Circuit de Museus Tèxtils i de Moda a Catalunya.

Una selecció de les mostres amb la informació completa ja són accessibles tant des de la base “Documentació del Fons Industrial Tèxtil de Catalunya (http://ddfitc.cdmt.es/) com des de l’imatex (http://imatex.cdmt.es/)