Official files from Museu Tèxtil:

– Qüestionari de cursos de formació

– Qüestionari del servei de restauració

– Model d’instància

– Sol·licitud de transferència bancària per pagaments del Museu Tèxtil a creditors particulars

– Recepció de factures electròniques: Efactura

– Formulari condicions per l’ús de les imatges del Museu Tèxtil

– Consultation protocol concerning the collections of the Textile Museum of Terrassa