Official files from Museu Tèxtil:

- Qüestionari de cursos de formació

- Qüestionari del servei de restauració

- Model d'instància

- Sol·licitud de transferència bancària per pagaments del Museu Tèxtil a creditors particulars

- Recepció de factures electròniques: Efactura

- Formulari condicions per l'ús de les imatges del Museu Tèxtil

- Consultation protocol concerning the collections of the Textile Museum of Terrassa