Durant el primer semestre de 2017 acollim diversos estudiant que estan desenvolupant pràctiques curriculars de diferents graus i màsters.

Al taller de restauració, actualment hi ha una alumna fent les pràctiques del grau de conservació-restauració de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, col·laborant en tasques puntuals de restauració, i dos més procedents del Máster de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

A l’àrea de conservació i documentació comptem una alumna del grau d’Història de l’Art i una del Màster d’Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic,  ambdues de la Universitat Autònoma. De la Universitat de Barcelona, s’hi ha afegit una alumna del Màster d’Estudis Avançats d’Història de l’Art, i una de la Universitat de Nantes que està cursant el Master Valorisation du Patrimoine Economique et Culturel. Dins de les tasques que aprendran hi ha les de registre i documentació de les darreres donacions, però també faran una valoració i diagnòstic de les reserves d’indumentària per tal de dur a terme una millora de la conservació preventiva. Col·laboraran puntualment en tasques de les aules didàctiques i biblioteca, per tal d’obtenir un bon coneixement de la institució museística.