El teixit i la indumentària són una gran font d’informació sobre el que som i el que hem estat, i les seves múltiples expressions són motiu d’inspiració per crear noves propostes, perquè la moda és cíclica i és un dels grans motors de l’economia.

Petits retalls del Tèxtil ofereix un tast de la riquesa del fons que conserva el Museu Tèxtil i posar en valor la importància del tèxtil i la indumentària en la nostra vida. Aquests objectes, de cronologies passades i de cultures diverses, han arribat al museu principalment a través de col·leccionistes o de donacions particulars.

Destaquen elements de la història industrial catalana, amb especial interès en el Modernisme, però també teixits, vestits i complements d’èpoques anteriors que ens mostren la quotidianitat del tèxtil en el nostre dia a dia.

L’evolució de la silueta femenina, des del segle XVIII fins a meitat del segle XX, també es pot veure a través d’un plafó explicatiu i maniquins que el laboratori de restauració del museu realitza per als vestits.

Finalment, hi ha un apartat amb les darreres novetats en tecnologia tèxtil, que mostren com la indústria s’adapta a les noves necessitats en un clar exemple de que no ha parat mai de reinventar-se.