Una cinquantena de documents (20 manuscrits i 30 documents impresos) pertanyents al fons antic del CDMT ja figuren dins de la Memòria Digital de Catalunya, des d’on es poden consultar íntegrament i gratuïtament.

La incorporació ha estat possible gràcies a la signatura, fa poques setmanes, del conveni d’adhesió del CDMT a aquesta iniciativa del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya per donar més visibilitat i accés al patrimoni bibliogràfic i documental de Catalunya.

El fons bibliogràfic antic del CDMT està integrat per uns 400 documents compresos entre els segles XIV i XVIII, d'un gran valor a nivell de legislació espanyola sobre teixits i indumentària. Són inventaris, memorials, comptes, cartes notarials, documents de negocis, disposicions reials en la Monarquia Hispànica i en la Corona d’Aragó, documentació gremial, catàlegs de gravats, obres morals i tractats tècnics. El fet que el CDMT ja els tingués gairebé totalment digitalitzats ha facilitat la integració a la MDC d’aquests primers exemplars; durant l’any 2014 s’hi anirà introduint la resta del fons.

Accés a la col·lecció Fons bibliogràfic S. XIV-XVIII del CDMT