El recent creat Grup de Recerca Tèxtil i Moda és un grup interdisciplinari en el que hi participen diversos professionals i estudiosos de la història del tèxtil i la moda, amb l’objectiu de promoure la recerca, divulgar els coneixements, assessorar, vetllar pel patrimoni tèxtil i organitzar i participar en seminaris i conferències. En les trobades periòdiques es posen en comú projectes i interessos per tal de compartir-los i treballar conjuntament.

El grup, obert a nous interessats, està format per Sílvia Ventosa (Museu del Disseny de Barcelona), Neus Ribas (Museu de la Punta d’Arenys de Mar), Sílvia Carbonell (CDMT), Assumpta Dangla (Museu de l’Estampació de Premià de Mar), Conxita Gil (Museu del Gènere de Punt, Mataró), Esther Baron (investigadora), Francesca Piñol (professora, dissenyadora, investigadora), Joan Miquel Llodrà (investigador), Charo Mora (periodista, investigadora), Laura Casal (investigadora, professora), Mercè López (investigadora), Núria Aragonés (professora U.B.), Patricia Soley-Bertrán (investigadora), Sílvia Saladrigas (documentalista, CDMT), Sílvia Rosés (professora, investigadora) i Vera Ciria (investigadora).

Estem segurs que amb aquesta iniciativa s’inicia un nou camí que facilitarà la comunicació i el treball en equip i permetrà omplir uns buits històrics en aquests camps de recerca.El recién creado Grupo de Investigación Textil y Moda es un grupo interdisciplinario en el que participan varios profesionales y estudiosos de la historia del textil y la moda, con el objetivo de promover la investigación, divulgar los conocimientos, asesorar, velar por el patrimonio textil y organizar y participar en seminarios y conferencias. En los encuentros periódicos se ponen en común proyectos e intereses para compartirlos y trabajar conjuntamente.