Durant el mes de juliol l'equip del taller de restauració compta amb el suport de Paula Rudilla i de Marc Plata.

La primera, titulada per la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Muebles de Madrid, va fer les pràctiques en restauració tèxtil al CDMT en la darrera promoció; ara participa en tasques de consolidació de diverses peces que ens han confiat museus de la Xarxa de Museus Locals de Barcelona, una part de les quals està subvencionada per la Diputació de Barcelona.

Marc Plata, alumne del darrer curs de Conservació - Restauració de Béns Culturals a la Universitat de Barcelona ajuda en la preparació de maniquins a mida per a diversos vestits de dona de principis del s. XX que formen part del patrimoni del CDMT i han de prendre part en una mostra que se celebrarà a la Pedrera sobre els oficis del Modernisme.

Alhora, ambdós tindran ocasió de familiaritzar-se amb les diferents problemàtiques i processos que es plantegen i tenen lloc durant el tractament dels tèxtils del propi Centre o procedents d'altres entitats o particulars.