Els objectes tèxtils són molt vulnerables, i la seva conservació requereix disposar d'espais i mobiliari adequat, d'un sistema de climatització que garanteixi el control i l'estabilitat de la temperatura i la humitat (18-20º i 50/60 HR) i d'un personal tècnic que tingui els coneixements necessaris per gestionar-los.

Conscients de que a Catalunya hi ha molts museus, entitats i particulars que guarden béns tèxtils però no poden fer-ho amb les garanties necessàries, el CDMT afegeix ara a la seva llista de serveis el SERVEI DE CUSTÒDIA DE BÉNS TÈXTILS. Mitjançant aquest servei, el CDMT posa a disposició de qui ho necessiti un espai segur i mediambientalment correcte, dins de les zones de reserves del mateix centre i per un import de 90 € més IVA per objecte i any.

Aquest servei comprèn la neteja preventiva inicial dels béns i el seu emmagatzematge amb els materials de conservació i en les ubicacions adequades, sempre sota el control del personal tècnic del Centre que també acompanyarà els usuaris quan aquests vulguin tenir accés als béns que ens han confiat.

Per a més informació: (format PDF)