La modista de la reina, una novel·la històrica comentada al Club de lectura, tracta de Rose Bertin, personatge real i humil modista que arribà a ser nomenada “ministra de la moda” per la reina Maria Antonieta. També va ser la responsable de vestir dames, cortesanes i reines de les monarquies europees durant el regnat de Lluís XVI. Rose Bertin creà milers de dissenys i portà un exhaustiu llibre de comptes amb tots els seus encàrrecs, on es detallen els teixits i accessoris emprats i el seu preu.

Un exemple d’aquests encàrrecs el trobem a una reimpressió de 1912 de la publicació Galerie des Modes et Costumes Français : dessinés d'après nature 1778-1787 que conservem a la biblioteca. Es tracta de 4 volums de gran format on podem veure gravats de moda del segle XVIII, entre els quals hi apareixen algunes creacions de Rose Bertin acompanyades d’extractes dels seus llibres de comptes, els originals dels quals formen part del fons de la Bibliothèque Doucet (París).

Documentacio

Encàrrec de la Comtessa Gustave de Sparre
a Rose Bertin (1787)

Vestit de cort, segons encàrrec

Vestit de cort, segons encàrrec

Una altra joia bibliogràfica que conservem a la nostra biblioteca és la publicació Iconographie générale et méthodique du costume du IVe au XIXe siècle de l’any 1869. Es tracta de 2 volums, i concretament al volum 2 trobem gravats a l’aiguafort de moda del segle XVIII com aquest:

Vestit de cerimònia (1774-80)

Vestit de cerimònia (1774-80)

Detall de les guardes i del contracantell daurat

Detall de les guardes i del contracantell daurat

D’aquestes dates també conservem a la biblioteca un exemplar de l’edició de 1890 de Le costume en France d’Ary Renan. En aquesta publicació s’explica la història de la indumentària al llarg del anys, a França.

Interior de Le Costume en France (1890)

Interior de Le Costume en France (1890)

Coberta de Le Costume en France

Coberta de Le Costume en France
(1890)

Finalment, destaquem una edició publicada entre 1920-1929 de La Mode Féminine. Es tracta d’un recull de làmines de moda de petit format (10 x 8 cm). Dels 3 volums que formen la publicació, a la biblioteca conservem el volum corresponent a làmines de moda de 1490-1795, que conté 4 sèries de 20 làmines cadascuna; conservades totes elles en una capseta de cartró.

Le Mode feminine 1490-1795

Le Mode féminine 1490-1795