El dimarts 18 de març a les 19h. tindrà lloc a la sala Moragues del Born Centre Cultural la presentació pública del llibre “Indumentària. Barcelona 1700”, desè volum de la col·lecció La ciutat del Born, dirigida per Albert Garcia Espuche. En aquesta publicació s’analitzen en profunditat i a través de diverses disciplines la indumentària i els teixits dels anys anteriors a 1714, a Barcelona i en general al Principat.

El CDMT ha participat en aquest llibre amb un article (”Sobre el vocabulari al tombant del segle XVII”) i un glossari (“Glossari de teixits de tombant del segle XVII”) escrits per Sílvia Carbonell i Sílvia Saladrigas i il·lustrats amb fotografies de peces del patrimoni del Centre fetes per Quico Ortega.

Aquest encàrrec ha estat una bona ocasió per treballar més a fons sobre els teixits del segle XVII que conservem i documentar-los millor.

Albert Garcia Espuche analitza la indumentària en la societat i l’economia barcelonina del moment basant-se entre d’altres documents, amb els inventaris post-mortem; les il·lustracions de Francesc Riart reprodueixen fidelment més de cent anys d’indumentària a partir de la suma de dades recollides gràcies al coneixement previ de les fonts documentals; Julia Beltran i Núria Miró presenten les restes arqueològiques trobades com són sivelles, botons i altres complements dels vestits. El llibre acaba amb dos textos de referència, un sobre la moda espanyola signat per Ruth de la Puerta – i un altre d’Aileen Ribero sobre l’Europa del 1700.