Durant aquest any 2015, i particularment durant el primer semestre, portarem a terme diverses millors en els espais de conservació del CDMT; aquesta millora cobreix tres aspectes: l'ampliació de l'espai, l'ampliació dels armaris compactes i la renovació de la Reserva 6.

Pel que fa a l'ampliació, un cop finalitzada la mostra que ara ocupa la totalitat de la segona planta, l'espai es dividirà en dues parts que donaran lloc a una sala d'exposicions de 120 m2. i una nova àrea destinada a Reserva , amb un total de 200 m2. En paral·lel, es completarà la instal·lació d'armaris compactes de la Reserva 4 (indumentària i complements); dels 6 armaris actuals passarem a 13, de manera que podrem conservar millor tota la indumentària contemporània que ara tenim en penjadors provisionals, i podrem col·locar en pla o enrotllats els teixits i complements que tenim guardats en caixes o sobre dels armaris.

Pel que fa a la Reserva 6 (grans formats, indumentària i teixits de la llar) estem portant a terme una revisió i/o substitució dels embalatges i embolcalls, afegint-hi la fotografia a l'exterior i millorant la seva forma de conservació (en pla, en caixes, farcits interiors, etc.)

Amb aquestes actuacions, complementàries entre si, juntament amb les modificacions en el sistema de climatització que s'executaran en els propers mesos,a final de 2015 el CDMT estarà millor condicionat i equipat tant pel que fa al seu propi patrimoni com a aquells béns que d'altres entitats li estan confiant.