El camí cap al reconeixement

El passat 4 de maig de 2022, el Consell General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa va prendre el següent acord: “Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, tal com determina la Llei de Museus, el Departament de Cultura declari museu d’interès nacional el Centre de Documentació i Museu Tèxtil”. Una demanda basada en el valor estratègic del Museu en favor del desenvolupament cultural, patrimonial, educatiu i social.

En aquest mateix acord es va facultar la Direcció-gerència del Museu Tèxtil per elaborar l’informe que havia d’acompanyar la sol·licitud. En data d’ahir, 28 de març de 2023, ens van comunicar que el Govern de la Generalitat de Catalunya havia acceptat favorablement la proposta i ens declarava museu d’interès nacional.

En el primer punt de les línies estratègiques del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (Pla Estratègic 2020-2023), es proposava l’objectiu “Cap a un museu d’interès nacional” amb el següent text:

“El Museu Tèxtil, per les característiques de les seves col·leccions i l'interès del seu patrimoni museístic depassa el marc local i provincial i té una significació especial per al patrimoni cultural de Catalunya. És i ha de continuar essent i reforçar-se com a referent nacional, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol, fomentant la recerca del patrimoni tèxtil, i garantint una oferta de serveis únics, especialitzats i de qualitat, a disposició dels  professionals i del públic general. Ha de que coordinar i donar suport tècnic als museus del país, i n’ha de ser la plataforma de difusió de la resta de museus amb col·leccions tèxtils i de les seves activitats. A la vegada, ha d’oferir una oferta temptadora per al visitant, com a referent de les col·leccions tèxtils del país. A través del seu patrimoni ha d’explicar la història del país, la seva cultura, i el seu futur, treballant i fent difusió de la importància de la sostenibilitat de la indústria tèxtil. El Museu Tèxtil s’ha de consolidar com referent de la indústria tèxtil catalana, a més de ser l’aparador del patrimoni cultural tèxtil. Aposta per fer créixer i consolidar la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya, en relació a la recerca, conservació, formació i programes conjunts que se’n puguin derivar.”

75 anys de Museu Tèxtil

L’any 2021 el Museu va celebrar el 75è aniversari de la fundació del llavors anomenat Museo Textil Biosca (1946). Va néixer de la mà de Josep Biosca i Josep Badrinas i aviat va esdevenir un centre referent dedicat a la conservació, estudi, exposició i difusió del patrimoni tèxtil. Han estat 75 anys de creixement i plens de canvis.

Imatge antiga sala d'exposicions

Vitrina exposició 75è aniversari - “Un museu, mil trames”

Des de les diferents seus, a la incorporació de les administracions públiques, amb un continu creixement de les col·leccions -inicialment només amb teixits i posteriorment amb indumentària, complements, mostraris, dissenys originals i altres-, canvis en els criteris de conservació preventiva, de restauració o de sistemes d’exposició, que l’han fet adaptar-se a les exigències contínues de cada moment.

El Museu Tèxtil conserva més de 130.000 peces, que abasten cronològicament des del segle I fins el segle XXI, testimonis de l’evolució del teixit, la indumentària, els complements, la llar, la diversitat de tècniques i matèries, o dels dissenys, i que son representatius d’Europa, Amèrica, Àsia i en menys quantitat Àfrica. Peces que ens ajuden a comprendre la història de les cultures, els seus costums i els seus progressos.

Imatge armaris d'una reserva

Imatge armaris d'una reserva.

Les nombroses donacions de particulars, empreses i entitats han estat cabdals per formar el museu de referència que tenim ara. De la mateixa manera, la vinculació amb les universitats, centres tecnològics o la mateixa indústria tèxtil, i la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya, ha estat imprescindible per seguir fent recerca i tirar endavant nous projectes i propostes d’exposicions i publicacions. Evidentment, tot amb el suport de l’administració pública.

L’equip humà que hi ha hagut i hi ha darrera del Museu -tant el personal laboral com els col·laboradors externs- ha estat fonamental pel desenvolupament del centre en tots els aspectes, des de l’organització de les exposicions, activitats, tallers, didàctica, projectes, recerca, difusió. Tot això ha estat possibles gràcies a la passió i l’empenta i a la formació continua de l’equip.

Aspiracions i reptes presents

Avui dia el Museu Tèxtil és un consorci reconegut per la seva llarga trajectòria, especialment per la recerca, la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni tèxtil. Es valora també per ser capdavanter en la transferència de coneixements i oferir uns serveis especialitzats de qualitat.

L’entitat és un referent públic de la cultura tèxtil del país i contribueix, mitjançant les col·leccions que conserva, a la seva posada en valor i al desenvolupament de la pròpia història. És responsable d’incrementar el patrimoni, de difondre’l de manera científica i lúdica i de preservar-lo per a les generacions futures.

Imatge taller de restauració.

Imatge detall del taller de restauració

En els últims anys, el museu ha vist de prop com els canvis tecnològics avançaven i per això s’ha hagut de posar al dia contínuament. Ja el 1998 es va iniciar l’arxiu digital Imatex, en línia des de l’any 2001, que avui ofereix més de 100.000 imatges dels fons del museu en alta resolució.

Com a centre públic, potencia l’ús social, educatiu i el gaudi intel·lectual i emocional per a tota la ciutadania. Posa al servei del públic el seu coneixement i expertesa derivats de la col·lecció i de la recerca de la cultura tèxtil i fomenta la creació a través de l’art i el disseny.

Té la voluntat també de contribuir al desenvolupament sostenible, amb un programa de responsabilitat social que tingui en compte els col·lectius més vulnerables, alhora que treballa pel medi ambient i la sostenibilitat.

Imatge d'una activitat de les aules taller.

Activitat infantil per a nens i nenes.

El Museu Tèxtil desitja involucrar als públics en els seus programes, amb permanent diàleg i dinamisme. Vol crear debat i reflexió sobre el passat i el futur, amb una creixent participació ciutadana. Aspira a col·laborar amb altres institucions, empreses i persones que treballen objectius similars, ja siguin del sector públic o privat, cercant aliances externes de coproducció público-privada. L’entitat treballa en xarxa amb els altres museus tèxtils del país i ofereix els seus serveis a la resta de col·leccions tèxtils i d’indumentària, públiques o privades, amb una gestió i direcció eficients i transparents.

Des de l’arribada de la Covid, part dels esforços -ja iniciats anteriorment- han anat enfocats a potenciar el públic virtual a través de les xarxes socials. Actualment estem treballant en la virtualització de les exposicions i en la fotografia 3D de les peces d’indumentària i complements, que també estaran disponibles en línia.

Imatge de visitants a la biblioteca.

Activitat per adults a la biblioteca del museu.

Per acabar, volem donar les gràcies a totes les persones que han confiat en nosaltres al llarg del temps: els professionals i artistes col·laboradors que porten mostres i guien activitats, tallers i cursos; les monitores escolars que treballen  per a tots els nivells educatius i, evidentment per a tots aquells que ens segueixen i conformen els nostres públics.

Aquest és un gran reconeixement pels que hi treballem i hi han treballat però també per a totes les persones que ens donen suport i confiança cada dia.