El Museu Tèxtil col·labora en aquesta jornada que tindrà lloc el dilluns 25 de març en el mNACTEC, Terrassa, per respondre a la necessitat que els mateixos museus i els professionals que treballen amb patrimoni industrial, científic o tècnic puguin afrontar les problemàtiques que plantegen la conservació i restauració actuals. La jornada comptarà amb la participació d’experts dins el camp de la conservació-restauració de diferents materials així com responsables de col·leccions d’objectes particulars.

La sessió abordarà les problemàtiques que plantegen la conservació i la restauració d’objectes científics, tècnics i industrials. Aquests objectes no segueixen habitualment els estàndards clàssics establerts en els processos de restauració i conservació dels béns mobles artístics tradicionals. Els objectes que integren aquestes col·leccions van ser creats majoritàriament en sèrie, no són objectes únics, disposen de peces substituïbles i intercanviables i l’objectiu fonamental de la seva creació és el seu funcionament, el seu ús quotidià.

La restauradora del Museu Tèxtil, Elisabet Cerdà, participarà a la jornada per explicar els agents que degraden el teixit, el seu comportament i alguns tractaments de restauració bàsics per conservar els elements tèxtils d’objectes realitzats juntament amb altres materials.

Vegeu aquí el programa de la jornada.