El nou espai de reserva del CDMT ja s’ha començat a omplir. S’hi està instal·lant la bodyteca històrica cedida per Carmen Lucini l’any 2011, que creix amb noves incorporacions de la pròpia investigadora. Aquests prototips són els que serveixen de base al Centre per desenvolupar els maniquins a mida de les peces d’indumentària que restaurem o que cedim per a exposicions a l’exterior.

La feina de producció de suports no comprèn únicament els cossos basats en la bodyteca sinó també braços, caps, cames, tòraxs o formes especials per col·locar-hi peces com ara capes o casulles. Quan les peces tornen al seu lloc després d’haver estat en exposició, el suport es guarda amb la numeració corresponent a fi de poder ser usat de nou quan calgui per a la mateixa peça, o per una de similar.

Aquest conjunt és fruit de coneixements i habilitats acumulades a partir de les quals continuem treballant i gràcies a les quals som un centre de referència. Calia, per tant, donar-los una ubicació més àmplia, còmoda per al propi ús intern i fàcilment visualitzable en cas de visita professional; aquesta feina es va encarregar a Techné.

Ara les peces estan en prestatgeries, ordenades per èpoques i per tipologia, amb prou espai per continuar creixent.