Sabem que un dels grans reptes del nostre temps és la sostenibilitat del planeta i que és responsabilitat de tots i totes caminar cap a “un desenvolupament que satisfaci les necessitats de la generació actual, sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer llurs pròpies necessitats”, tal com recomanava ja l’Informe Brundtland l’any 1987.

Malauradament, a causa de les dimensions de la indústria tèxtil, a les seves característiques i a la tendència cap a una moda cada vegada més ràpida, ens trobem que és un dels sectors que més contribueix a la insostenibilitat del sistema.

L’Aula didàctica del Museu Tèxtil s’uneix a la lluita per una societat ambientalment neta, humanament justa i econòmicament viable. En aquest cas ho fa difonent coneixements i bones pràctiques que promoguin entre les generacions més joves la consciència sostenibilista. Es tracta de generar canvis entre els alumnes, noves actituds com a consumidors i com a possibles productors del sector tèxtil-moda.

Amb aquest objectiu hem estrenat el taller didàctic “NO PERDIS PASSADA… recicla’t la samarreta” dirigit als alumnes dels cicles mitjà i superior de primària. La proposta connecta especialment amb les competències bàsiques pròpies de l’àmbit del coneixement del medi que els alumnes han d’assolir a l’acabar el cicle superior.

En una primera part del taller es presenten els efectes negatius de la indústria tèxtil sobre el medi i posteriorment, els nens i nenes realitzen una pràctica individual de reutilització d’una samarreta vella. Com sempre, afegim una visita guiada a les sales d’exposició per a establir un lligam passat, present i futur que aporta un valor extra a l’experiència dels nens i nenes al nostre centre. Per als docents, hem elaborat una guia didàctica que pot servir tant per introduir el tema a l’aula com per treballar-lo amb més profunditat després de la visita al museu.