El proper 17 de febrer es posa en marxa una nova promoció de 3 alumnes que fins al mes de juliol faran un total de 400 hores d’aprenentatge sobre materials tèxtils. Dues alumnes provenen de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, i una de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.

Durant la primera part de la seva estada (entre febrer i abril) les alumnes aprendran les línies generals de la història del teixit i de la moda, s’enfrontaran a la documentació de diferents tipologies de peces –anàlisi de matèries, de lligaments, redacció de fitxes- i a les bases de la conservació preventiva. A partir d’aquest fonament, i ja després de Setmana Santa, s’iniciaran en el treball a taller i emprendran el tractament íntegre d’un objecte amb l’informe tècnic corresponent, sempre amb el suport i tutoria de l’equip de professors.

Aquestes pràctiques es desenvolupen dins del marc dels convenis signats pel CDMT amb les escoles esmentades a fi d’oferir una sortida a les persones interessades en el patrimoni tèxtil ja que aquesta especialitat, legalment prevista, no ha arribat fins ara a posar-se en marxa.