Un museu no és mai -o no hauria de ser- una entitat estàtica. L’entorn evoluciona, i la feina de conservar i difondre cal que es vagi adaptant a les exigències de cada moment, per definició i també per necessitat.

El CDMT creix en patrimoni, ja sigui pel que adquireix directament -generalment per via de donacions- o per conservar objectes tèxtils d’altres entitats que no disposen de les instal·lacions adequades. Per aquest motiu acabem de reorganitzar l’espai de la segona planta que es destinava a exposicions en la seva totalitat (més de 300 m2) i dividir-lo en dos àmbits : nou espai de reserva de 200 m2 i una sala d’exposicions temporals de 120 m2.

La nova sala d’exposicions s’inaugura amb “VESTIR L’AUTOMÒBIL. ELS TÈXTILS QUE ES MOUEN AMB TU” [LINK], una mostra produïda pel CDMT en col·laboració amb el Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera de la UPC i que compta amb la complicitat de SEAT i de les empreses que produeixen tèxtils per a l’automòbil.

L’objectiu de l’exposició, que es podrà visitar del 14 de juny al 20 de desembre de 2015, és explicar al públic la presència, importància, i tecnologia dels elements tèxtils que intervenen en un cotxe, i remarcar la recerca permanent que es fa sobre el tema i les empreses que hi treballen.lico la presencia, importancia, y tecnología de los elementos textiles que intervienen en un coche, y remarcar la investigación permanente que se está haciendo sobre el tema y las empresas que trabajan en él.