Des de fa unes setmanes, el museu compta amb la col·laboració de tres persones en pràctiques a diferents àrees de treball.

Dins de l’àrea de conservació fan pràctiques la Sílvia Félez i la Meritxell Matas, alumnes del darrer curs del grau d’Història de l’Art, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Realitzen tasques de suport a la conservació preventiva de les col·leccions, muntatge de peces a exposicions i fotografia. També participaran en les diferents activitats que el museu oferirà durant la Fira Modernista i la Nit de Museus.

Al taller de restauració fa pràctiques la Maria Josefina Pollak, llicenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales per la Universidad Nacional de Arte de Buenos Aires. El seu treball de tesi el va dedicar a l’estudi i documentació de catàlegs de brodats en blanc sobre blanc, des de finals del segle XIX fins a principis del XX. Aquesta recerca li va permetre conèixer la base de dades IMATEX del Museu Tèxtil. El seu interès per aquest tema i la seva experiència prèvia com a restauradora l’han portat a venir al centre per formar-se en les àrees que encara no coneix de la restauració tèxtil.