Novetats que han arribat durant el mes d’abril a la biblioteca del Museu Tèxtil:

Llibres

Coberta del llibre

Barcelona, ciutatde fàbriques

Sumari

Coberta del llibre

Josep Tapirólinia en blanc

Sumari

Coberta del llibre

La colòniaViladomiu Vell

Sumari

Coberta del llibre

Merchants, princesand painters

Sumari

Coberta del llibre

Trinkets & charmslinia en blanc

Sumari

Revistes

Coberta de la revista

Aramco WorldVol. 66, (Núm. 2)

Sumari

Coberta de la revista

But. Reial AcadèmiaCat. (Núm. 28)

Sumari

Coberta de la revista

Fornituras(Núm. 170)

Sumari

Coberta de la revista

La Lettre del’OCIM (Núm. 158)

Sumari

Coberta de la revista

Oficio y arte (Núm. 131)

Sense sumari

Coberta de la revista

Textiles para elhogar (Núm. 278)

Sumari

Coberta de la revista

Vogue España(Núm. 325)

Sumari

Coberta de la revista

Vogue niños(Núm. 34)

Sumari

Coberta de la revista

Wallpaper(Núm. 193)

Sumari


Novedades que hemos recibido durante el mes de abril en la biblioteca del Museu Tèxtil:

libros

Cubierta del libro

Barcelona, ciutatde fàbriques

Sumario

Cubierta del libro

Josep Tapirólinia en blanc

Sumario

Cubierta del libro

La colòniaViladomiu Vell

Sumario

Cubierta del libro

Merchants, princesand painters

Sumario

Cubierta del libro

Trinkets & charmslinia en blanc

Sumario

Revistas

Cubierta de la revista

Aramco WorldVol. 66, (Núm. 2)

Sumario

Cubierta de la revista

But. Reial AcadèmiaCat. (Núm. 28)

Sumario

Cubierta de la revista

Fornituras(Núm. 170)

Sumario

Cubierta de la revista

La Lettre del’OCIM (Núm. 158)

Sumario

Cubierta de la revista

Oficio y arte(Núm. 131)

Sin sumario

Cubierta de la revista

Textiles para elhogar (Núm. 278)

Sumario

Cubierta de la revista

Vogue España(Núm. 325)

Sumario

Cubierta de la revista

Vogue niños(Núm. 34)

Sumario

Cubierta de la revista

Wallpaper(Núm. 193)

Sumario