Novetats que han arribat durant el mes de desembre a la biblioteca del Museu Tèxtil:

Llibres

Coberta del llibre

100 miradesa la col·lecció

Sense sumari

Coberta del llibre

The Basics ofcorset building

Sumari

Coberta del llibre

Il Denaro è unbenne comune

Sumari

Coberta del llibre

Manual accesibilidade inclusión…

Sumari

Coberta del llibre

La Textilería tradicionalen Cantabria

Sumari

Revistes

Coberta de la revista

Estudi del moble(Núm. 20)

Sumari

Coberta de la revista

La Lettre de l’OCIM(Núm. 156)

Sumari

Coberta de la revista

Noticiero textil(Núm. 237)

Sense sumari

Coberta de la revista

Saudi Aramco World(Núm. 6/65)

Sumari

Coberta de la revista

Textiles para el hogar(Núm. 276)

Sumari

Coberta de la revista

View (Núm. 108)

Sumari

Coberta de la revista

Vogue España(Núm. 321)

Sumari

Coberta de la revista

Vogue. Joyas(Núm. 20)

Sumari

Coberta de la revista

Vogue L’Uomo(Núm. 455)

Sumari

Coberta de la revista

Wallpaper(Núm. 189)

Sumari


Novedades que hemos recibido durante el mes de diciembre en la biblioteca del Museu Tèxtil:

libros

Cubierta del libro

100 miradesa la col·lecció

Sin sumario

Cubierta del libro

The Basics ofcorset building

Sumario

Cubierta del libro

Il Denaro è unbenne comune

Sumario

Cubierta del libro

Manual accesibilidade inclusión…

Sumario

Cubierta del libro

La Textilería tradicionalen Cantabria

Sumario

Revistas

Cubierta de la revista

Estudi del moble(Núm. 20)

Sumario

Cubierta de la revista

La Lettre de l’OCIM(Núm. 156)

Sumario

Cubierta de la revista

Noticiero textil(Núm. 237)

Sin sumario

Cubierta de la revista

Saudi Aramco World(Núm. 6/65)

Sumario

Cubierta de la revista

Textiles para el hogar(Núm. 276)

Sumario

Cubierta de la revista

View (Núm. 108)

Sumario

Cubierta de la revista

Vogue España(Núm. 321)

Sumario

Cubierta de la revista

Vogue. Joyas(Núm. 20)

Sumario

Cubierta de la revista

Vogue L’Uomo(Núm. 455)

Sumario

Cubierta de la revista

Wallpaper(Núm. 189)

Sumario