Des del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa estem treballant en l’elaboració del nou Pla estratègic. Es tracta d’un procés de replantejament de la institució davant d’un entorn en canvi constant.

La planificació estratègica és un procés d’anàlisi i reflexió, que té la voluntat de definir el model que volem de futur, i establir uns objectius a mitjà i a llarg termini.

Durant el mes de gener i febrer hem realitzat diverses sessions de reflexió amb l’equip intern i amb persones externes així com entrevistes a agents clau d’interès per al Museu. En aquestes trobades de treball s’ha analitzat la situació actual, tant els punt forts com els aspectes a millorar.

A partir de l’aportació dels diferents agents n’ha de sortir una diagnosi que permeti establir un full de ruta amb un objectius estratègics i que prioritzi les accions i recursos a destinar, i defineixi la seva missió, visió i valors.

És per això que demanem a la ciutadania en general i en especial als nostres usuaris, una participació efectiva en l’elaboració d’aquest nou pla estratègic del Museu Tèxtil.

Creiem que la vostra contribució és imprescindible, per això us animem a enviar els vostres suggeriments, reflexions, prioritats, qüestions o dubtes a cdmtextil@cdmt.cat. La recollida de propostes és fins el dia 12 d’abril.

 

Gràcies per la vostra participació!