L’empresa Pont, Aurell i Armengol S.L. va fer donació al CDMT (2011) d’un conjunt de mostraris de la producció dels anys 1907 a 1979. Es tracta de 122 documents de diferents formats que han començat a ser tractats per garantir-ne la seva futura conservació. Aquesta tasca comporta una primera etapa d’anòxia (eliminació de possibles paràsits mitjançant un procés de substitució de l’oxigen per nitrogen en bosses estanques), seguida d’una nebul·lització per garantir la desaparició de restes de qualsevol tipus de fong. Finalment, els mostraris es col·locaran en caixes especials de cartró neutre. Les despeses de tot el procés i dels materials de conservació són molt elevades, i seran assumides en col·laboració entre el CDMT i la pròpia empresa.

las2
Pont, Aurell i Armengol va néixer a Terrassa el 1875 com a empresa dedicada als teixits de llana, i posteriorment es va especialitzar en teixits per a calçat. Durant les darreres dècades ha reorientat la seva producció cap als feltres no teixits, punxonats destinats al mercat de l’automoció. Té una planta de producció a Terrassa i una altra a Txèquia, i ven a fabricants de cotxes bàsicament europeus però també asiàtics i llatinoamericans.

Pont1