La segona setmana de juliol ha finalitzat l'estada de pràctiques de les tres alumnes que aquest any s'han beneficiat del programa de pràctiques formatives en restauració tèxtil.

Després de seguir la part teòrica (100 hores), les alumnes han fet l'aprenentatge en taller (300 hores) durant el qual han fet l'anàlisi, documentació, proposta i tractament d'una peça tèxtil del patrimoni del CDMT (un teixit egipci de lli, un vellut del s. XVII i un teixit llavorat amb fils metàl·lics del s. XVIII). Finalment, han fet lliurament de la memòria que ara passarà a revisió i correcció per part del quadre de professors, i al setembre se'n farà la presentació oral.

Amb aquesta edició es tanca un cicle que es va iniciar el 2005 amb un primer conveni de col·laboració amb l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que va ser renovat al 2011 i que el mateix any va donar lloc a un acord similar amb la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Muebles de la Comunidad de Madrid.