El proper mes de març està previst que s'inauguri a l'espai rehabilitat de l'antiga fàbrica de Can Marfà un nou espai del Museu de Mataró dedicat al gènere de punt.

En aquesta mostra s'hi presentarà una part significativa del patrimoni que conserva la ciutat relacionat amb aquesta indústria, tant pel que fa a maquinària i utillatge com a producte acabat.

El CDMT hi ha donat suport en temes de conservació, assessorant l'equip del projecte sobre possibilitats i sistemes de presentació de peces, i també amb el préstec d'una gandalla de seda vermella de finals del segle XVIII; una peça molt representativa del tipus de manufactura que es feia a Catalunya en aquell moment i que va posar les bases pel que més tard va esdevenir la industrialització del gènere de punt. La gandalla sortirà del CDMT ja muntada sobre un cap fet a la mida amb materials de conservació, per tal que pugui ser exposada durant una llarga temporada sense posar-ne en risc la preservació.