A la primavera de 2012 el CDMT i la Confederació de la Indústria Tèxtil TEXFOR van signar un acord de col·laboració que comprenia, entre d'altres temes, l'actualització periòdica de la textilteca del Centre amb la incorporació, a cada temporada, d'una selecció de mostres de la producció industrial actual.

Aquesta incorporació va quedar momentàniament interrompuda en desaparèixer, per raons pressupostàries, l'estand corporatiu que TEXFOR promovia a la Fira Première Vision i on hi figurava una selecció de mostres representatives de les empreses espanyoles de teixits i fornitures.

Ambdues entitats han acordat de reprendre el fil d'aquesta col·laboració, ara en base a la selecció que la Confederació prepara dues vegades per any de cara al certamen Barcelona 080.

Així, els usuaris del Centre de Documentació del futur podran disposar novament d'una informació de primera mà sobre la producció tèxtil dels nostres dies.