Fins el 20 de desembre teniu temps encara de visitar “Vestir l’automòbil. Els tèxtils que es mouen amb tu”. Una mostra de com és d’interessant presentar al públic el que fan les empreses del nostre entorn, i que tantes vegades desconeixem. Els qui l’han visitada afirmen que quan entren al cotxe la seva percepció ja no és la mateixa que abans; ara són conscients que l’aïllament tèrmic i acústic, la neutralització de les vibracions i la seguretat es deuen en gran part a l’ús de materials tèxtils en la construcció i equipament del vehicle. I també que els cotxes del futur, també gràcies als tèxtils, seran més lleugers i reciclables a banda d’oferir noves solucions estètiques i de confort -seients calefactables, il·luminació amb leds...

Aquesta exposició ha estat possible per la complicitat dels fabricants i dels Centres de recerca, que han cedit i/o preparat especialment per al CDMT els elements que la integren, la majoria dels quals després passaran al Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera de la UPC on seran utilitzats com a material didàctic.

Abans, però, l’exposició itinerarà a Mataró, a la nova seu de Can Marfà, on es presentarà entre febrer i abril de 2016.Hasta el 20 de diciembre tienen tiempo aún de visitar “Vestir el automóvil. Los textiles que se mueven contigo”. Una muestra del interés que tiene presentar al público qué hacen las empresas de nuestro entorno, y que tantas veces desconocemos. Las persones que han visitado la exposición afirman que cuando entran en su coche la percepción que tienen ha cambiado; ahora son conscientes de que el aislamiento térmico y acústico, la neutralización de las vibraciones y la Seguridad se deben en gran parte al uso de materiales textiles en la construcción y equipamiento del vehículo. Y también de que los coches del futuro, gracias asimismo a los textiles, serán más ligeros y reciclables aparte de ofrecer nuevas soluciones estéticas y de confort -asientos calefactables, iluminación con led...