Entre 2012 i 2013, al CDMT s’ha portat a terme la restauració de l’estendard de l’Escola de l’Ateneu Popular de Gavà. Aquesta peça es compon de dues cares ben diferenciades; en una apareix el nom brodat de l’entitat, acompanyat d’un escut de Catalunya; a l’altra, la imatge pintada d’una dona en un camp de blat. La part inferior està rematada amb un serrell de passamaneria daurat.

L’estendard estava malmès degut, principalment, al sistema d’exposició i al pes excessiu del serrell metàl·lic, que li havia provocat deformacions i esquinços; el teixit de base estava degradat, amb les fibres resseques i trencadisses.

Consolidació del teixit mitjançant punts de restauració

Consolidació del teixit mitjançant punts de restauració

El procés de restauració s’ha dut a terme com si les dues cares fossin peces diferents: primer van separar-se, i a continuació van netejar-se en sec perquè els fils metàl·lics dels brodats no permetien la neteja humida per immersió. Després es va procedir a la minimització dels plecs i les arrugues amb l’ajut de vapor fred, vidres i pesos. Per a la consolidació de la cara del teixit pintat, van utilitzar-se suports locals fixats amb adhesiu (Beva® film), la pintura impedia l’ús de punts de restauració. A l’altra cara, va treballar-se amb suports locals fets a mida del brodat i fixats amb fil de seda d’un cap i punts de restauració. Finalment, van fixar-se els fils metàl·lics del brodat amb un fil de cotó similar a l’original.

Fixació de la capa pictòrica mitjançant una espàtula calenta

Fixació de la capa pictòrica mitjançant una espàtula calenta

El sistema d’exposició s’ha reforçat amb unes cintes que queden amagades a l’interior de les tavelles originals, de manera que el pes de l’estendard no recolza sobre les tavelles originals i les tensions que patien queden minimitzades.

Fixació d’una de les tavelles de subjecció de l’estendard

Fixació d’una de les tavelles de subjecció de l’estendard