Després d’un procés previ d’intervenció in situ de set tapissos del palauet de Julio Muñoz Ramonet, l’any 2014, i del seu trasllat al CDMT per a la seva conservació, recentment hem iniciat la restauració -a càrrec de la Fundació Muñoz Ramonet- de tres d’aquestes peces. Es tracta de Venus i Adonis es diposen per a la caça, Les Aonides fan el tocat de Venus i un de la sèrie de Tobies. El procés de restauració consisteix en una microaspiració, anàlisi de fibres, test de solubilitat dels tints, croquis de danys i intervenció directe: neteja per immersió, fixació i consolidació d’estrips i relés oberts i col·locació d’un nou folre amb el nou sistema per a exhibició. La finalització d’aquesta tasca, en la que hi intervenen tres restauradores tèxtils, està prevista cap a finals del mes d’abril.