El Museu Tèxtil participa a la Galeria Virtual de Dones, iniciada l’any 2020 per la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.

La Galeria reuneix imatges d’objectes i testimonis materials i immaterials conservats als museus locals, amb la intenció de recuperar i fer visible la memòria silenciada i el paper de les dones en diferents àmbits i èpoques històriques.

La Galeria, disponible al Flickr de la XML, vol posar de relleu les històries de dones que s’amaguen darrere els objectes dels museus, tot rescatant no només aquelles artistes o creadores ignorades sinó també els testimonis de dones anònimes, com ara les treballadores del tèxtil o l’experiència de dones emprenedores en l’àmbit industrial.

En les dues edicions prèvies, el Museu Tèxtil ha participat aportant les figures de les modistes terrassenques Francesca Casas Crualles, Carmen Cusidó i Montserrat Centellas i destacant l’ofici de les cosidores d’errades, dites també sargidores o repassadores, que amb la seva feina detectaven i corregien els defectes de les peces de roba que s’havien produït durant el tissatge, un cop sortien dels telers, equivalent al que avui dia és fer un control de qualitat.

Enguany hem volgut incorporar a la Galeria  la figura de Roser López Monsò (Terrassa, 1973-2014) museòloga i artista multidisciplinària, qui fou companya nostra, conservadora del museu entre el 2009 i el 2014, i amb qui vam compartir l’estima pel tèxtil.

Us convidem a recórrer la Galeria Virtual de Dones de la Xarxa de Museus Locals i descobrir-hi històries de dones.

 

Imatge galeria virtual dones 2022. Roser.