Quan s’assoleixi el nombre mínim d’alumnes necessaris per impartir el curs, contactarem per realitzar la matrícula i formalitzar el pagament.

Sel·lecciona un curs:

Dades personals

Nom *

Cognoms *

NIF/DNI *

Adreça *

Població *

Codi postal *

Correu electrònic *

Telèfon

Estudis

Comentaris

Dades de facturació

(En cas de necessitar factura, ompliu les següents dades)

Nom/Entitat

Adreça

NIF/DNI

Les places són limitades i es respectarà l’ordre d’inscripció. El Museu us comunicarà per correu electrònic si heu estat admès al curs.

La matrícula es considerarà efectiva un cop el Museu rebi el comprovant de l’ingrés bancari de l’import de la mateixa.

Un cop fet el pagament no es retornaran els diners. Només es retornarà l’import en casos de força major degudament justificats, sempre que el curs/activitat no s’hagi iniciat.

L’activitat no es realitzarà si no s’arriba a un mínim d’inscrits, en aquest cas, es retornarà tot l’import pagat.

Accepto les condicions de l'avís legal del Museu Tèxtil.