El Museu Tèxtil ofereix un conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de la preservació del patrimoni i de l’objecte tèxtil. Des de la restauració de peces de tipologia molt variada i la producció de suports per a la seva exhibició, fins a la realització de plans integrals de conservació preventiva. També ofereix una sèrie de serveis orientats a la documentació: estudis, anàlisis tècniques, inventaris; així com la possibilitat de consultar directament els fons patrimonials.

El Museu Tèxtil té voluntat pedagògica i compta amb un programa propi de formació destinat a persones de l’àmbit de la conservació, restauració i documentació, així com a estudiants o altres professionals vinculats al disseny i a la producció tèxtil o investigadors.