El Museu Tèxtil ofereix assessorament global i sobre problemàtiques concretes que afecten la conservació dels objectes tèxtils tant pel que fa a l’emmagatzematge, l’exhibició o el transport, com també sobre aspectes derivats de la gestió de peces i col·leccions.

Els teixits, la indumentària i els complements històrics es caracteritzen per la seva fragilitat, i estan exposat a nombroses degradacions internes i externes que els poden afectar tant físicament com químicament. Al Museu Tèxtil s’analitzen peces, conjunts o col·leccions d’objectes patrimonials i es valora el seu estat de conservació. informes-de-conservacio

Un pla de conservació preventiva té en compte els objectes i tots els processos en els quals estan implicats. Al Museu Tèxtil es porten a terme projectes integrals de conservació preventiva per a institucions que gestionen col·leccions d’objectes tèxtils. serveis-preventius

Al Museu Tèxtil es realitzen estudis i projectes globals d’emmagatzematge de peces soltes, conjunts i col·leccions, segons les necessitats físiques de les peces i tenint en compte els criteris de conservació preventiva adients. També es dissenyen i produeixen suports segons les tipologies d’objectes tèxtils. 9.3.3

El Museu Tèxtil posa a disposició d’altres museus, entitats o particulars un espai segur i mediambientalment correcte per a la conservació d’objectes tèxtils, dins de les zones de reserves del mateix Centre. Aquest servei comprèn la neteja preventiva inicial dels béns i el seu emmagatzematge amb els materials i en les ubicacions adequades, sempre sota el control de personal especialitzat.

Per a més informació: (format PDF)

9.3.4