El Museu Tèxtil ofereix assessorament global i sobre problemàtiques concretes que afecten la conservació dels objectes tèxtils tant pel que fa a l’emmagatzematge, l’exhibició o el transport, com també sobre aspectes derivats de la gestió de peces i col·leccions.