9.4

El Museu Tèxtil ofereix assessorament puntual i realitza estudis sobre aspectes tècnics i històrics vinculats als teixits, la indumentària i els complements.

Descripció bàsica i valoració patrimonial de peces i col·leccions d’objectes tèxtils. 9.4.1

Numeració, anàlisi i descripció de col·leccions d’objectes tèxtils. 9.4.2

Estudis en profunditat de peces i col·leccions, pel que fa a aspectes tècnics, estètics i històrics. 9.4.3

Anàlisi tècnic de lligaments, fibres i fils metàl·lics. 9.4.4

Consulta de peces històriques dels fons amb cita prèvia, per a estudiosos i professionals del sector tèxtil. 9.3.3

Fotografia de peces patrimonials, tèxtil i moda, mostraris i tendències, macrofotografia. 9.4.5