Des de 2003, el Museu Tèxtil ha realitzat nombroses feines de restauració, conservació i documentació per a nombrosos museus i institucions catalanes i de l’Estat espanyol.

Restauració del patrimoni tèxtil de la Patum, Berga
Ajuntament de Berga.

Estudi i tractament de restauració / conservació de la indumentària civil mortuòria del S.XIV trobada a l’església d’Agramunt.
Generalitat de Catalunya.

Elaboració de maniquins a mida, muntatge i restauració d’indumentària y tèxtils tradicionals.
Museo de San Telmo (San Sebastián).

Pla de Conservació Preventiva del Museu Marés de la Punta de Arenys de Mar.
Diputació de Barcelona.

Estudi de la indumentària de la cel·la de San Miguel del Monastir de Pedralbes (pintura atribuïda a Ferrer Bassa).
Institut de Cultura de Barcelona.

Documentació i restauració de la Casulla de San Ermengol.
Bisbat d’Urgell.